Menu

De Verhuurhypotheek

Domivest biedt hypothecaire financieringen aan voor één of meerdere woningen bestemd voor de verhuur middels de Verhuurhypotheek. De Verhuurhypotheek van Domivest is niet bestemd voor ‘Consumenten’ zoals bedoeld in de Wft, maar uitsluitend aan professionele partijen.

Domivest verstrekt hypothecaire financieringen tussen € 100.000,- en € 13.000.000,-. Het onderpand moet altijd één of meerdere verhuurde of te verhuren woningen zijn. Een gedeelte van het onderpand mag bestaan uit niet-woningen (bijvoorbeeld een winkel). Domivest verstrekt financieringen tot maximaal 80% van de waarde van het onderpand.

Domivest biedt een aflossingsvrije lening aan. Zo heeft u als belegger het gemak dat er geen verplichte aflossing is, maar u mag wel tot 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij (per jaar) aflossen.


De Verhuurhypotheek van Domivest kunt u aanvragen via één van onze professionele samenwerkingspartners. Die vind u op deze pagina.

Bereken direct uw
hypotheeklening

Bereken uw maximale hypotheeklening

Hier kunt u uw maximale hypotheeklening berekenen. Bij bouwdepots gaan we uit van de situatie na verbouwing.

Vul hier uw huurinkomsten in

Vul hier de (verwachte) waarde van het onderpand in

Dit kunt u maximaal lenen

Hypotheeklening

Huurinkomsten
Rente
Aflossing

Cashflow

LTV
Indicatieve Domivest rente

Hypotheken voor beleggers in residentieel vastgoed