De Verhuurhypotheek

De Verhuurhypotheek

Domivest biedt hypothecaire financieringen aan voor één of meerdere huurwoningen middels de Verhuurhypotheek. De Verhuurhypotheek van Domivest is niet bestemd voor ‘Consumenten’ zoals bedoeld in de Wft, maar uitsluitend voor professionele partijen.

Domivest verstrekt hypothecaire financieringen tussen € 100.000,- en
€ 5.000.000,- voor één of meerdere verhuurde woningen door heel Nederland.

Een gedeelte van het onderpand mag bestaan uit niet-woningen (bijvoorbeeld een winkel). Domivest verstrekt financieringen tot maximaal 80% van de waarde van het onderpand. Onder voorwaarden financiert Domivest al vanaf uw eerste verhuurde of te verhuren woning.

Domivest biedt een aflossingsvrije lening aan. Als belegger heeft u geen verplichte aflossing. U mag wel tot 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij (per jaar) aflossen. Domivest financiert op basis van huurstroom, niet op basis van uw (box 1) inkomen.

De Verhuurhypotheek van Domivest kunt u aanvragen via één van onze deskundige financieel adviseurs. Die vindt u op deze pagina.