Menu

Het product

Domivest biedt hypothecaire financieringen aan voor één of meerdere woningen bestemd voor de verhuur middels de Verhuurhypotheek. De Verhuurhypotheek van Domivest is niet bestemd voor ‘Consumenten’ zoals bedoeld in de Wft, maar uitsluitend aan professionele partijen. 

Domivest verstrekt hypothecaire financieringen tussen EUR 100.000,- en EUR 2.500.000,-. Het onderpand moet altijd één of meerdere verhuurde of te verhuren woningen zijn. Een gedeelte van het onderpand mag bestaan uit niet-woningen (bijvoorbeeld een winkel). Domivest verstrekt financieringen tot een maximale LTV (de hoogte van de financiering gedeeld door de waarde van het onderpand in verhuurde staat) van 80%.

Domivest hanteert twee aflossingscombinaties:

1.  (i) aflossingsvrij voor het gedeelte van de lening met een LTV tot en met 60%

     (ii) lineair voor het gedeelte van de lening boven 60% LTV

2.  (i) aflossingsvrij voor het gedeelte van de lening met een LTV tot en met 75%

     (ii) lineair voor het gedeelte van de lening boven 75% LTV

Dit moet door de tussenpersoon worden aangegeven in het aanvraagformulier. Tussentijdse wijzigingen in het aflossingsvrije leningdeel zijn na verstrekking van de lening niet mogelijk. Het is dus niet mogelijk om een 60% aflossingsvrij leningdeel op te hogen naar 75%.

Bereken direct uw
hypotheeklening

Bereken uw maximale hypotheeklening

Hier kunt u uw maximale hypotheeklening berekenen

Vul hier uw huurinkomsten in

Vul hier de (verwachte) waarde van het onderpand in

Dit kunt u maximaal lenen

Hypotheeklening

Huurinkomsten
Rente
Aflossing

Cashflow

LTV
Indicatieve Domivest rente

Hypotheken voor beleggers in residentieel vastgoed