Contact

Contact

Op veel vragen vindt u het antwoord in onze FAQ.

Voor overige vragen over het aanvragen of wijzigen van een financiering verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met één van de bij Domivest aangesloten adviseurs.

Aanstellingen:

Bent u adviseur en wilt u de Domivest Verhuurhypotheek kunnen aanbieden? Neem dan contact op via aanstellingen@domivest.com.

Betalingen:

Verwacht u dat u uw hypotheek op korte of op lange termijn niet kunt betalen? Neem dan contact op met onze specialisten via beheer@domivest.com.

Huurcontracten en/of huurmutaties:

U dient Domivest op de hoogte te houden van huurmutaties. Nieuwe huurcontracten kunt u mailen, onder vermelding van uw leningnummer, naar beheer@domivest.com.

Legal:

Voor juridische aangelegenheden zoals beslagleggingen, verzoek tot inzage of schademeldingen kunt u contact opnemen met ons via legal@domivest.com.