Menu

Veelgestelde Vragen

Onderpand

 • Hoeveel mag ik maximaal lenen?

  U mag tot maximaal 80% van de taxatiewaarde van uw onderpand lenen. Deze lening is volledig aflossingsvrij. Zo maximeert u uw cashflow en kunt u zelf bepalen wanneer en hoeveel u wilt aflossen. Daarnaast toetst Domivest de betaalbaarheid van uw lening aan de hand van huuropbrengsten of de markthuur uit het taxatierapport. Ga voor een berekening naar onze calculator.

 • Werkt een Domivest Verhuurhypotheek met een tweede hypotheek?

  Domivest vereist altijd het recht van eerste hypotheek en staat geen tweede hypotheek achter zich toe. Als u een Domivest Verhuurhypotheek aanvraagt op basis van een onderpand dat reeds in uw bezit is en belast is met meerdere hypotheken, moeten dus alle bestaande geldverstrekkers worden afgelost.

 • Financiert Domivest ook panden met het recht van vruchtgebruik?

  Nee, Domivest financiert geen panden waar bezwaard met het recht van vruchtgebruik.

 • Welke typen onderpanden zijn niet acceptabel?

  • Panden die niet in overeenstemming met de bestemming worden gebruikt;
  • Panden die worden gebruikt als coffeeshop, growshop, prostitutie, etc.;
  • Recreatiewoningen;
  • Stacaravans, woonwagens en woonboten;
  • Woningen gelegen op een bedrijventerrein, ook als dit een woonbestemming heeft;
  • Een pand gelegen op vervuilde grond;
  • Een woning waarvoor de gemeente een sloop/handhaven afweging heeft gemaakt;
  • Coöperatieve flatexploitatieverenigingen;
  • Panden bezwaard met een hypotheek ten gunste van derden;
  • Panden waarop beperkende zakelijke rechten voor de hypotheekhouder rusten;
  • Panden met een bezwarend kettingbeding;
  • Panden bezwaard met recht van vruchtgebruik;
  • Door de gemeente aangeschreven panden met betrekking tot achterstallig onderhoud;
  • (Woon)boerderijen;
  • Waterwoningen;

Aanvrager

 • Wat kan ik doen via mijn persoonlijke omgeving https://domivest.mijnhypotheekonline.nl/?

  • Direct uw leningoverzicht bekijken
  • Declaraties indienen voor uw bouwdepot
  • Aanpassingen doorgeven zoals een ander (e-mail)adres of telefoonnummer
  • Jaaropgave downloaden
  • IBAN wijzigen
 • Heeft mijn (box 1) inkomen invloed op de aanvraag van de verhuurhypotheek?

  Als uw inkomen voorkomt uit een dienstbetrekking, dan heeft dit geen invloed op uw aanvraag.

 • Kan ik ook een financiering aanvragen als ik in het buitenland woon?

  Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een Domivest Verhuurhypotheek aan te vragen als u in het buitenland woont. Het is eveneens mogelijk om als u in Nederland woont, maar niet in het bezit bent van een Nederlands paspoort, onder bepaalde voorwaarden in aanmerking te komen voor een Domivest Verhuurhypotheek.

 • Ik heb een codering bij het BKR, kom ik in aanmerking voor een Domivest Verhuurhypotheek?

  Voor elke privé aanvrager, privé medeschuldenaar en elke privé persoon die de Domivest Akte van borgstelling ondertekend dient een BKR Toets uitgevoerd te worden.

  Domivest accepteert de aanvraag niet als:

  • uit de BKR-opgave code 1* tot en met 5, een saneringsregeling of een A-registratie* naar voren komt; 

  * Met uitzondering van de kredietsoorten ‘Hypothecair Krediet (HY)’, ‘saneringsregeling (SR)’ en ‘restschuld hypotheek (RH en RN) accepteert Domivest de aanvraag wel wanneer er sprake is van een A-registratie of code 1 waarbij: - Een herstelcode (H) is vermeld; - De lening is afgelost; - De desbetreffende geldgever verklaart dat de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost.

 • Met hoeveel kredietnemers kan ik een aanvraag doen?

  Er is geen beperking voor het aantal kredietnemers.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een Domivest verhuurhypotheek?

  Domivest verstrekt alleen Verhuurhypotheken aan zakelijke entiteiten of personen die vanuit beroep of bedrijf handelen, dus niet aan consumenten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Een B.V. die een pand wil kopen als investering
  • Een persoon die reeds 2 panden in bezit heeft en deze verhuurt
  • Een persoon die wil starten met een vastgoedportefeuille en de opbouw hiervan kan motiveren Een C.V. die een pand wil kopen als investering

Betalen & Aflossen

 • Kan ik extra aflossen zonder boete?

  U kunt 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar boetevrij aflossen. Dit geldt voor lening afgesloten vanaf 29-06-2021. Is uw lening eerder afgesloten? Klik dan op de vraag hieronder.

 • Wanneer betaal ik een boete voor het aflossen van mijn hypotheek?

  Leningen afgesloten voor 29-06-2021:

  U kunt, zonder een vergoeding voor renteverlies te betalen, tot 60% of 75% LTV aflossen (afhankelijk van de hoogte van het aflossingsvrije leningdeel dat u bij aanvraag heeft gekozen). Dit betekent dat u het lineaire leningdeel boetevrij kunt aflossen.

  Als u meer wilt aflossen betaalt u een aflosvergoeding van 1% bij aflossing in het eerste jaar en een vergoeding voor renteverlies over het meerdere wat u aflost.

  Leningen afgesloten vanaf 29-06-2021:

  U kunt 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar boetevrij aflossen.

  Buiten deze 10% betaalt u een vergoeding voor renteverlies en een aflosvergoeding namelijk:

  3% over de afgeloste hoofdsom in de eerste 12 maanden

  1% over de afgeloste hoofdsom vanaf maand 13 tot 24 maanden

  0,5% over de afgeloste hoofdsom vanaf maand 25 en tot 36 maanden

  Leningen afgesloten vanaf 24-03-2022:

  U kunt 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar boetevrij aflossen.

  Buiten deze 10% betaalt u een vergoeding voor renteverlies en een aflosvergoeding namelijk:

  Leningen zonder bouwdepot

  3% over de afgeloste hoofdsom in de eerste 12 maanden

  1% over de afgeloste hoofdsom vanaf maand 13 tot 24 maanden

  0,5% over de afgeloste hoofdsom vanaf maand 25 en tot 36 maanden

  Leningen met bouwdepot en/of variabele rente

  3% over de afgeloste hoofdsom in de eerste 36 maanden

 • Kan ik een overzicht van mijn leninggegevens krijgen?

  Dat kan, daarvoor kunt u dit formulier invullen en aan stater mailen (e-mail adres staat in het formulier).

 • Kosten wijzigen bestaande hypotheek

  Voor een aantal wijzigingen op uw bestaande hypotheek brengen wij kosten in rekening. Voor onderstaande wijzigingen bedragen de kosten:

  - Renteaanpassing: €250,-

  - Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid: €500,-

  - Gedeeltelijk royement: €500,-

 • Wanneer wordt het maandbedrag afgeschreven?

  Het verschuldigde bedrag wordt op de voorlaatste werkdag van de maand geïnd. Is de hypotheekakte halverwege de maand gepasseerd, dan wordt de verschuldigde rente voor de eerste maand aan het eind van de volgende maand geïnd, samen met de verschuldigde bedragen van die maand.

 • Ik kan mijn hypotheekrente (en/of aflossing) niet betalen, wat moet ik doen?

  Wij adviseren u om contact op te nemen met onze samenwerkingspartner Hypocasso. Op de website van Hypocasso vindt u hoogstwaarschijnlijk antwoord op uw vraag. Ook kunt u een mail sturen naar domivest@betaalmijnhypotheek.nl of Hypocasso bellen op 033-4229411. Neem zeker ook contact op met uw hypotheekadviseur. Heeft u geen adviseur? Via onze adviseurszoeker vindt u er snel een bij u in de buurt.

 • Hoeveel moet ik aflossen als ik een deel van de onderpanden verkoop?

  In geval van tussentijdse verkoop van 1 of meerdere onderpanden, waarbij er na aflossing nog 1 of meerdere onderpanden als zekerheid voor de lening overblijven mag deelroyement verleend worden mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Er moet hertaxatie uitgevoerd worden op de overgebleven onderpanden
  2. De LTV na aflossing is niet hoger dan de LTV voor aflossing
  3. De DSCR na aflossing is niet lager dan de DSCR voor aflossing
  4. De ICR na aflossing is niet lager dan de ICR voor aflossing


 • Waarom is mijn extra aflossing nog niet verwerkt in het jaaroverzicht?

  Als u in de maand december een extra bedrag aflost, wordt de extra terugbetaling verwerkt met de datum waarop wij het bedrag hebben ontvangen. Het kan evenwel voorkomen dat deze extra aflossing nog niet in uw jaaropgave verwerkt is. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw extra aflossing. Deze brief kunt u gebruiken bij het corrigeren van uw totale lening per 31 December op uw belastingaangifte. U heeft hiervoor geen aangepast jaaroverzicht nodig.

 • Ik wil een extra aflossing doorgeven.

  Hiervoor kunt u het wijzigingsformulier Overige Verzoeken van Stater gebruiken. Het formulier vindt u op hun website.

 • De betaling van mijn maandelijkse termijn is mislukt. Moet ik het verschuldigde bedrag nu zelf overmaken?

  Als u uw maandbedrag niet of te laat betaalt, moet u extra rente betalen. Deze extra rente betaalt u over het bedrag van uw achterstand. Hierdoor wordt uw achterstand dus hoger. Dit staat ook in de voorwaarden die horen bij uw hypotheek.

  Wat moet u direct doen?

  U moet deze achterstand uiterlijk binnen 7 dagen betalen. De volledige achterstand moet overgemaakt worden op IBAN NL87ABNA0246883200 ten name van Stichting Ontvangsten Domivest. Vermeld hierbij uw leningnummer. Als u het bedrag niet in één keer kunt betalen, moet u contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak over een betalingsregeling.

 • Wanneer kan ik mijn nieuwe rentevoorstel verwachten?

  Uiterlijk drie maanden voordat uw rentevasteperiode afloopt, ontvangt u van ons een nieuw voorstel dat hoort bij de dezelfde rentevasteperiode. Bij dit voorstel zit ook een keuzeformulier, waarmee u een andere rentevasteperiode kan uitkiezen. U moert dit formulier uiterlijk twee weken voordat uw rentevasteperiode afloopt naar ons toe hebben gestuurd, anders gaat u automatisch akkoord met het voorstel wat bij de door u eerder gekozen rentevasteperiode hoort.

Bouwdepot

 • Hoe kan ik declareren vanuit mijn bouwdepot?

  Via mijn hypotheek online

  Hier vindt u het tabblad bouwdepot en kunt u klikken op de groene knop declaratie indienen.

  Heeft u nog geen account? Dan kunt u dit hier aanmaken.

  U heeft daarvoor uw leningnummer en uw toegangscode nodig.

  De toegangscode heeft u in een brief ontvangen.

  Weet u de toegangscode niet? U kunt een nieuwe toegangscode aanvragen, dan ontvangt u deze binnen enkele werkdagen per post.

  Mocht u hier niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met Stater via telefoonnummer 033-4509300.

 • Wat is de procedure m.b.t. declaraties vanuit het bouwdepot voor bouwdepots tot en met €100.000?

  Voordat de laatste declaratie uit het bouwdepot wordt gedaan, dient de initiële taxateur een bevestiging te geven dat er verbouwd is conform de uitgangspunten in het eerste taxatierapport, waarbij ook de waarde na verbouwing bevestigd dient te worden. Het bouwdepot wordt geblokkeerd wanneer 5% van het verbouwingsbedrag, of € 5.000 indien dat hoger is, resteert in het depot. Dit grensbedrag is exclusief het bedrag in het bouwdepot voor eventuele opname liquiditeit.

  Domivest vraagt van de taxateur een schriftelijke (e-mail) bevestiging waarin de afgegeven waarde na verbouwing onderschreven wordt, danwel aangepast a.d.h.v. de uitgevoerde verbouwing. De bevestiging zal voorzien zijn van foto’s van de situatie na verbouwing. Indien de waarde na verbouwing in de opinie van de taxateur lager is, dient mogelijk het leenbedrag verlaagd te worden door middel van extra aflossingen.

 • Wat is de procedure m.b.t. declaraties vanuit het bouwdepot voor bouwdepots vanaf €100.000?

  Indien een bouwdepot meer dan €100.000,- bedraagt, zijn tussentijdse bouwinspecties en een eindcontrole door de taxateur vereist. De opdracht hiervoor wordt door Domivest uitgezet via bouwinspecteurs.nl.

  De volgende gegevens zullen met bouwinspecteurs.nl gedeeld worden.

  • Naam / Adres / Woonplaats / Telefoonnummer / E-mailadres
  • Adres te financieren onderpand(en)
  • Aan declaratie toegevoegde facturen
  • Te beoordelen onderdelen bouwinspectie
  • Alle gegevens die benodigd zijn om de declaratie te verwerken en uit te keren

  Iedere declaratie brengt kosten met zich mee. De kosten van een bouwinspectie zijn € 332,75 (incl. BTW) en zijn voor rekening van de leningnemer. Bouwinspecteurs.nl stuurt de rekening direct naar de leningnemer.

  De inspecties vinden plaats wanneer een percentage van het bedrag voor de verbouwing is uitgekeerd.


 • Wanneer moet ik een bouwinspectie laten uitvoeren bij een bouwdepot tussen €100.000 en €500.000?


  0% tot en met 50% verbouwing:

  uitbetaling op basis van factuur of aanbetalingsverzoek

  vanaf 50% tot en met 95% verbouwing

  uitbetaling na bouwinspectie

  vanaf 95% tot en met 100% verbouwing

  uitbetaling incl. eventuele opname liquiditeit na waardebevestiging door taxateur

  Bij alle bouwdepots vraagt Domivest van de taxateur een schriftelijke (e-mail) bevestiging waarin de afgegeven waarde na verbouwing onderschreven wordt, danwel aangepast a.d.h.v. de uitgevoerde verbouwing. De bevestiging zal voorzien zijn van foto’s van de situatie na verbouwing. Indien de waarde na verbouwing in de opinie van de taxateur lager is, dient mogelijk het leenbedrag verlaagd te worden door middel van extra aflossingen.

 • Wanneer moet ik een bouwinspectie laten uitvoeren bij een bouwdepot groter dan €500.000?


  0% tot en met 25% verbouwing

  uitbetaling op basis van factuur of aanbetalingsverzoek

  vanaf 25% tot en met 50% verbouwing

  uitbetaling na bouwinspectie

  vanaf 50% tot en met 75% verbouwing

  uitbetaling na bouwinspectie

  vanaf 75% tot en met 95% verbouwing

  uitbetaling na bouwinspectie

  vanaf 95% tot en met 100% verbouwing

  uitbetaling incl. eventuele opname liquiditeit na waardebevestiging door taxateur

  Bij alle bouwdepots vraagt Domivest van de taxateur een schriftelijke (e-mail) bevestiging waarin de afgegeven waarde na verbouwing onderschreven wordt, danwel aangepast a.d.h.v. de uitgevoerde verbouwing. De bevestiging zal voorzien zijn van foto’s van de situatie na verbouwing. Indien de waarde na verbouwing in de opinie van de taxateur lager is, dient mogelijk het leenbedrag verlaagd te worden door middel van extra aflossingen.

 • Wat is de procedure als er een omgevingsvergunning benodigd is voor een verbouwing?

  Indien er een omgevingsvergunning benodigd is, wordt het bouwdepot niet vrijgegeven voordat Domivest deze vergunning van u heeft ontvangen. De vergunning dient definitief te zijn, waarbij de bezwaartermijn is verlopen.

Wijzigingen

 • Wat gebeurt er bij geheel of gedeeltelijke verkoop van uw onderpand(en) en/of het oversluiten van de lening?

  Leningen afgesloten voor 29-06-2021:

  U betaalt een vergoeding voor renteverlies over het aflossingsvrije leningdeel. Daarnaast betaalt u 1% boete bij aflossing in het eerste jaar. U mag het lineaire leningdeel boetevrij aflossen.

  Leningen afgesloten vanaf 29-06-2021:

  Binnen 36 maanden na passeren, brengt Domivest, naast een vergoeding voor het renteverlies bij aflossing in het eerste jaar, ook een getrapte vergoeding in rekening (deze wordt wel gecorrigeerd voor het gedeelte wat u boetevrij mag aflossen), waarbij we tellen vanaf het moment van passeren van de hypotheekakte:

  • 3% over de afgeloste hoofdsom in de eerste 12 maanden
  • 1% over de afgeloste hoofdsom vanaf maand 13 tot 24 maanden
  • 0,5% over de afgeloste hoofdsom vanaf maand 25 en tot 36 maanden
 • Kan ik mijn IBAN wijzigen waarvan de rente en aflossingen worden afgeschreven?

  Ja, dit kunt u zelf doen. Hiervoor kunt u een formulier opvragen via mijn https://domivest.mijnhypotheekonline.nl/ onder het kopje mijn gegevens.

  U kunt ook hier het formulier downloaden en deze getekend aan Stater N.V. te mailen (e-mailadres staat in formulier).

 • Hoe geef ik een wijziging door?

  U kunt aanpassingen zoals een ander e-mailadres of telefoonnummer doen via https://domivest.mijnhypotheekonline.nl/ onder het kopje mijn gegevens.

 • Hoe geef ik een adreswijziging door?

  Dat kan eenvoudig via mijn https://domivest.mijnhypotheekonline.nl/ onder het kopje mijn gegevens.

  U kunt ook hier een formulier downloaden en deze getekend aan Stater N.V. te mailen (e-mailadres staat in formulier).

 • Hoe geef ik een huurmutatie door?

  Een huurmutatie kunt u per email aan ons doorgeven via beheer@domivest.com.
  Graag ontvangen wij een kopie van het huurcontract en een ingevulde huurlijst.

  Deze kunt u hier downloaden.

  Op deze huurlijst hoeft u alleen het nieuwe huurcontract op te nemen. Ongewijzigde huurcontracten hoeft u niet opnieuw door te geven, dit mag uiteraard wel.

Klachten

 • Is Domivest aangesloten bij het financiële klachteninstituut Kifid?

  Nee, Domivest is niet aangesloten bij het Kifid. Het Kifid heeft als doel het oplossen van problemen tussen consumenten en hun financiële dienstverlener. Domivest werkt louter met professionele partijen en derhalve niet met consumenten.

 • Waar kan ik een klacht indienen?

  Heeft u een klacht? Deze kunt u deze per post of per e-mail aan ons doorgeven met de volgende onderwerpen:

  • Uw klacht
  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Het nummer van uw lening
  • Eventueel een kopie van de papieren/documenten waar uw klacht over gaat

  Stuur uw brief naar dit adres:
  Stater Centraal Klachtenmanagement
  Postbus 2686
  3800 GE Amersfoort
  Of via e-mail naar:
  ckm@stater.nl
  Nadat wij uw klachtenformulier of brief hebben gekregen, nemen wij snel contact met u op.

Algemene Voorwaarden

Bereken direct uw
hypotheeklening

Bereken uw maximale hypotheeklening

Hier kunt u uw maximale hypotheeklening berekenen. Bij bouwdepots gaan we uit van de situatie na verbouwing.

Vul hier uw huurinkomsten in

Vul hier de (verwachte) waarde van het onderpand in

Dit kunt u maximaal lenen

Hypotheeklening

Huurinkomsten
Rente
Aflossing

Cashflow

LTV
Indicatieve Domivest rente

Hypotheken voor beleggers in residentieel vastgoed