Menu

Veelgestelde Vragen

Onderpand

 • Hoeveel mag ik maximaal lenen?

  U mag maximaal 80% van de marktwaarde in verhuurde staat van het pand lenen. Alles boven de 60% of 75% (afhankelijk van de hoogte van het aflossingsvrije leningdeel dat u bij aanvraag heeft gekozen) zal lineair, binnen 10 jaar, moeten worden afgelost. Ga voor een berekening naar onze calculator.

 • Werkt een Domivest Verhuurhypotheek met een tweede hypotheek?

  Domivest vereist altijd het recht van eerste hypotheek en staat geen tweede hypotheek achter zich toe. Als u een Domivest Verhuurhypotheek aanvraagt op basis van een onderpand dat reeds in uw bezit is en belast is met meerdere hypotheken, moeten dus alle bestaande geldverstrekkers worden afgelost.

 • Financiert Domivest ook panden met het recht van vruchtgebruik?

  Nee, Domivest financiert geen panden waar bezwaard met het recht van vruchtgebruik.

 • Welke typen onderpanden zijn niet acceptabel?

  • Panden die niet in overeenstemming met de bestemming worden gebruikt;
  • Panden die worden gebruikt als coffeeshop, growshop, prostitutie, etc.;
  • Recreatiewoningen;
  • Stacaravans, woonwagens en woonboten;
  • Woningen gelegen op een bedrijventerrein, ook als dit een woonbestemming heeft;
  • Een pand gelegen op vervuilde grond;
  • Een woning waarvoor de gemeente een sloop/handhaven afweging heeft gemaakt;
  • Coöperatieve flatexploitatieverenigingen;
  • Panden bezwaard met een hypotheek ten gunste van derden;
  • Panden waarop beperkende zakelijke rechten voor de hypotheekhouder rusten;
  • Panden met een bezwarend kettingbeding;
  • Panden bezwaard met recht van vruchtgebruik;
  • Door de gemeente aangeschreven panden met betrekking tot achterstallig onderhoud;
  • (Woon)boerderijen;
  • Waterwoningen;

Aanvrager

 • Heeft mijn (box 1) inkomen invloed op de aanvraag van de verhuurhypotheek?

  Als uw inkomen voorkomt uit een dienstbetrekking, dan heeft dit geen invloed op uw aanvraag.

 • Kan ik ook een financiering aanvragen als ik in het buitenland woon?

  Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een Domivest Verhuurhypotheek aan te vragen als u in het buitenland woont. Het is eveneens mogelijk om als u in Nederland woont, maar niet in het bezit bent van een Nederlands paspoort, onder bepaalde voorwaarden in aanmerking te komen voor een Domivest Verhuurhypotheek.

 • Ik heb een codering bij het BKR, kom ik in aanmerking voor een Domivest Verhuurhypotheek?

  Voor elke privé aanvrager, privé medeschuldenaar en elke privé persoon die de Domivest Akte van borgstelling ondertekend dient een BKR Toets uitgevoerd te worden.

  Domivest accepteert de aanvraag niet als:

  • uit de BKR-opgave code 1* tot en met 5, een saneringsregeling of een A-registratie* naar voren komt; 

  * Met uitzondering van de kredietsoorten ‘Hypothecair Krediet (HY)’, ‘saneringsregeling (SR)’ en ‘restschuld hypotheek (RH en RN) accepteert Domivest de aanvraag wel wanneer er sprake is van een A-registratie of code 1 waarbij: - Een herstelcode (H) is vermeld; - De lening is afgelost; - De desbetreffende geldgever verklaart dat de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost.

 • Met hoeveel kredietnemers kan ik een aanvraag doen?

  Er is geen beperking voor het aantal kredietnemers.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een Domivest verhuurhypotheek?

  Domivest verstrekt alleen Verhuurhypotheken aan zakelijke entiteiten of personen die vanuit beroep of bedrijf handelen, dus niet aan consumenten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Een B.V. die een pand wil kopen als investering
  • Een persoon die reeds 2 panden in bezit heeft en deze verhuurt
  • Een persoon die wil starten met een vastgoedportefeuille en de opbouw hiervan kan motiveren Een C.V. die een pand wil kopen als investering

Betalen & Aflossen

 • Kan ik een overzicht van mijn leninggegevens krijgen?

  Dat kan, daarvoor kunt u dit formulier invullen en aan stater mailen (e-mail adres staat in het formulier).

 • Kosten wijzigen bestaande hypotheek

  Voor een aantal wijzigingen op uw bestaande hypotheek brengen wij kosten in rekening. Voor onderstaande wijzigingen bedragen de kosten:

  - Verhoging: €250,-

  - Renteaanpassing: €250,-

  - Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid: €500,-

  - Gedeeltelijk royement: €500,-

 • Wanneer wordt het maandbedrag afgeschreven?

  Het verschuldigde bedrag wordt op de voorlaatste werkdag van de maand geïnd. Is de hypotheekakte halverwege de maand gepasseerd, dan wordt de verschuldigde rente voor de eerste maand aan het eind van de volgende maand geïnd, samen met de verschuldigde bedragen van die maand.

 • Ik kan mijn hypotheekrente (en/of aflossing) niet betalen, wat moet ik doen?

  Wij adviseren u om contact op te nemen met onze samenwerkingspartner Hypocasso. Op de website van Hypocasso vindt u hoogstwaarschijnlijk antwoord op uw vraag. Ook kunt u een mail sturen naar domivest@betaalmijnhypotheek.nl of Hypocasso bellen op 033-4229411. Neem zeker ook contact op met uw hypotheekadviseur. Heeft u geen adviseur? Via onze adviseurszoeker vindt u er snel een bij u in de buurt.

 • Hoeveel moet ik aflossen als ik een deel van de onderpanden verkoop?

  In geval van tussentijdse verkoop van 1 of meerdere onderpanden, waarbij er na aflossing nog 1 of meerdere onderpanden als zekerheid voor de lening overblijven mag deelroyement verleend worden mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Er moet hertaxatie uitgevoerd worden op de overgebleven onderpanden
  2. De LTV na aflossing is niet hoger dan de LTV voor aflossing
  3. De DSCR na aflossing is niet lager dan de DSCR voor aflossing
  4. De ICR na aflossing is niet lager dan de ICR voor aflossing


 • Waarom is mijn extra aflossing nog niet verwerkt in het jaaroverzicht?

  Als u in de maand december een extra bedrag aflost, wordt de extra terugbetaling verwerkt met de datum waarop wij het bedrag hebben ontvangen. Het kan evenwel voorkomen dat deze extra aflossing nog niet in uw jaaropgave verwerkt is. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw extra aflossing. Deze brief kunt u gebruiken bij het corrigeren van uw totale lening per 31 December op uw belastingaangifte. U heeft hiervoor geen aangepast jaaroverzicht nodig.

 • Ik wil een extra aflossing doorgeven.

  Hiervoor kunt u het wijzigingsformulier Overige Verzoeken van Stater gebruiken. Het formulier vindt u op hun website.

 • De betaling van mijn maandelijkse termijn is mislukt. Moet ik het verschuldigde bedrag nu zelf overmaken?

  Als u uw maandbedrag niet of te laat betaalt, moet u extra rente betalen. Deze extra rente betaalt u over het bedrag van uw achterstand. Hierdoor wordt uw achterstand dus hoger. Dit staat ook in de voorwaarden die horen bij uw hypotheek.

  Wat moet u direct doen?

  U moet deze achterstand uiterlijk binnen 7 dagen betalen. De volledige achterstand moet overgemaakt worden op IBAN NL87ABNA0246883200 ten name van Stichting Ontvangsten Domivest. Vermeld hierbij uw leningnummer. Als u het bedrag niet in één keer kunt betalen, moet u contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak over een betalingsregeling.

 • Kan ik extra aflossen zonder boete?

  • U kunt, zonder een vergoeding te betalen, tot 60% of 75% LTV aflossen (afhankelijk van de hoogte van het aflossingsvrije leningdeel dat u bij aanvraag heeft gekozen).
  • Ook kunt u 10% per kalenderjaar van de oorspronkelijke hoofdsom van de lening boetevrij aflossen.
  • Bij geheel of gedeeltelijke verkoop van uw onderpand(en), of het oversluiten/aflossen van de lening binnen 36 maanden na passeren, brengt Domivest, naast een vergoeding voor het renteverlies, ook een getrapte vergoeding in rekening (deze wordt wel gecorrigeerd voor het gedeelte wat u boetevrij mag aflossen), waarbij we tellen vanaf het moment van passeren van de hypotheekakte:
   • 3% over de afgeloste hoofdsom in de eerste 12 maanden
   • 1% over de afgeloste hoofdsom vanaf maand 13 tot 24 maanden
   • 0,5% over de afgeloste hoofdsom vanaf maand 25 en tot 36 maanden
 • Wanneer kan ik mijn nieuwe rentevoorstel verwachten?

  Uiterlijk drie maanden voordat uw rentevasteperiode afloopt, ontvangt u van ons een nieuw voorstel dat hoort bij de dezelfde rentevasteperiode. Bij dit voorstel zit ook een keuzeformulier, waarmee u een andere rentevasteperiode kan uitkiezen. U moert dit formulier uiterlijk twee weken voordat uw rentevasteperiode afloopt naar ons toe hebben gestuurd, anders gaat u automatisch akkoord met het voorstel wat bij de door u eerder gekozen rentevasteperiode hoort.

Wijzigingen

 • Kan ik het bankrekeningnummer wijzigen waarvan de rente en aflossingen worden afgeschreven?​

  Dat kan door hier het formulier te downloaden en deze aan getekend aan Stater N.V. te mailen (e-mail adres staat in formulier).

 • Hoe geef ik een wijziging door?

  Voor de meest voorkomende wijzigingen, kijk op de website van onze serviceprovider Stater.

 • Hoe geef ik een adreswijziging door?

  Klik voor hoor het adreswijzigingsformulier op deze link.

 • Hoe geef ik een huurmutatie door?

  Een huurmutatie kunt u per email aan ons doorgeven via beheer@domivest.com.
  Graag ontvangen wij een kopie van het huurcontract en een ingevulde huurlijst.

  Deze kunt u hier downloaden.

  Op deze huurlijst hoeft u alleen het nieuwe huurcontract op te nemen. Ongewijzigde huurcontracten hoeft u niet opnieuw door te geven, dit mag uiteraard wel.

Klachten

 • Is Domivest aangesloten bij het financiële klachteninstituut Kifid?

  Nee, Domivest is niet aangesloten bij het Kifid. Het Kifid heeft als doel het oplossen van problemen tussen consumenten en hun financiële dienstverlener. Domivest werkt louter met professionele partijen en derhalve niet met consumenten.

 • Waar kan ik een klacht indienen?

  Heeft u een klacht? Deze kunt u deze per post of per e-mail aan ons doorgeven met de volgende onderwerpen:

  • Uw klacht
  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Het nummer van uw lening
  • Eventueel een kopie van de papieren/documenten waar uw klacht over gaat

  Stuur uw brief naar dit adres:
  Stater Centraal Klachtenmanagement
  Postbus 2686
  3800 GE Amersfoort
  Of via e-mail naar:
  ckm@stater.nl
  Nadat wij uw klachtenformulier of brief hebben gekregen, nemen wij snel contact met u op.

Algemene Voorwaarden

Formulieren Stater

 • Formulier Overzicht leninggegevens

  Hier kunt u het formulier Overzicht leningsgegevens downloaden.

 • Formulier Overige Verzoeken

  Hier kunt het formulier Overige verzoeken downloaden.

 • Formulier Bankrekeningnummer wijzigen

  Hier kunt het formulier Bankrekeningnummer wijzigen downloaden.

 • Formulier Adreswijziging

  Hier kunt u het formulier voor een adreswijziging downloaden.

Bereken direct uw
hypotheeklening

Bereken uw maximale hypotheeklening

Hier kunt u uw maximale hypotheeklening berekenen

Vul hier uw huurinkomsten in

Vul hier de (verwachte) waarde van het onderpand in

Dit kunt u maximaal lenen

Hypotheeklening

Huurinkomsten
Rente
Aflossing

Cashflow

LTV
Indicatieve Domivest rente

Hypotheken voor beleggers in residentieel vastgoed